Special welcome gift. Get 30% off your first purchase with code “Hoc.Tips”. Find out more!

Filter

Lao động - Tiền lương

Showing 1-2 of 2 results

Lao động - Tiền lương

BHXH Việt Nam ban hành danh mục hồ sơ, giấy tờ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam thực hiện số hóa kèm theo Quyết...
  • 1 Lesson
Miễn phí
Trong những tuần gần đây, nhiều doanh nghiệp gặp vướng mắc khi xây dựng thang lương, bảng lương áp dụng từ ngày 01/7/2022.
  • 1 Lesson
Miễn phí

Mới nhất